Výsledky športov

Zjazdové lyžovanie

Slalom ženy

1.miesto
Karolína Ružičková
Stredná škola
2.miesto
Miroslava Zimenová
Žilinská univerzita v Žiline
3.miesto
Ľubica Majerová
Technická univerzita v Košiciach
4.miesto


5.miesto


6.miesto


Slalom muži

1.miesto
Samuel Revucky
Univerzita Komenského v Bratislave
2.miesto
Ján Sanitrar
Technická univerzita vo Zvolene
3.miesto
Alexander Kanovits
Stredná škola
4.miesto
Denis Rastislav Mazgut
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
5.miesto
Samuel Vigaš
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
6.miesto
Joel Koehler
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach