Organizačný výbor

Organizačný výbor
Predseda
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
FMFI UK
Podpredseda
prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
FTVŠ UK
Podpredseda
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
PRIF UK
Podpredseda
doc. RNDr. Alena Cepková, PhD.
Slovenská asociácia univerzitného športu
Sekretariát
Mgr. Jana Šmelková, PhD.
Zástupca študentov
Bc. Michal Střelecký
FTVŠ UK
Čestné predsedníctvo
Minister
Mgr. Branislav Gröhling
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rektor
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Prezident
PaedDr. Július Dubovský
Slovenská asociácia univerzitného športu
Primátor
Ing. arch. Matúš Vallo
Hlavné mesto SR Bratislava
Predseda
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
Bratislavský samosprávny kraj
Riaditeľ
Ing. Róbert Šimončič, CSc.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Prezident
Anton Siekel
Slovenský olympijský a športový výbor
Štátny tajomník pre šport
Mgr. Ivan Husár
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rektorka
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Splnomocnenec vlády pre mládež a šport
Karol Kučera
Úrad vlády
 
Komisie
Propagačná a PR komisia
doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Hospodárska komisia
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
Ubytovacia a stravovacia komisia
Mgr. Ivan Daňo
IT komisia
Mgr. Tomáš Kuchár, PhD.
Komisia pre VO
Mgr. Martin Dufala, PhD.
Zdravotná komisia
PaedDr. Róbert Važan, PhD.
ŠTK
Mgr. Martin Mokošák, PhD.
 
Riaditelia súťaží
Futsal
Mgr. Igor Remák, PhD.
Florbal
Mgr. Martin Mokošák, PhD.
Bedminton
Mgr. Jana Leginusová
Stolný tenis
PaedDr. Mikuláš Ortutay
Headis
Mgr. Martin Dovičák, PhD.
Karate
Mgr. Kristína Macková, PhD.
Športové tance
Mgr. Peter Olej, PhD.
Alpské lyžovanie
PaedDr. Martin Belás, PhD.
Bežecké lyžovanie
PaedDr. Martin Belás, PhD.
Biatlon
PaedDr. Peter Petrovič, PhD.
Cross-fit
Mgr. Iľja Číž, PhD.
Hokej
Róbert Pukalovič
Vzpieranie
Mgr. Gabriel Buzgó, PhD.