Výsledky športov

Vzpieranie

nad 71 kg ženy

1.miesto
Nina Rondziková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2.miesto
Natália Hušťavová
Univerzita Komenského v Bratislave
3.miesto
Miriama Žiaková
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4.miesto


5.miesto


6.miesto


nad 96 kg muži

1.miesto
Ján Marek Trebichavský
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2.miesto
Milan Koniarik
Univerzita Komenského v Bratislave
3.miesto
Samuel Paulus
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
4.miesto
Marian Schmied
Univerzita Komenského v Bratislave
5.miesto
Vladimír Kubala
Univerzita Komenského v Bratislave
6.miesto
Dominik Chovanec
Technická univerzita v Košiciach