Výsledky športov

Tanečné športy

Štandardné tance

1.miesto
Gabriel Korpás
Univerzita Komenského v Bratislave
1.miesto
Vanessa Murajdová
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2.miesto
Jaroslav Ihring
Univerzita Komenského v Bratislave
2.miesto
Natália Varechová
Univerzita Komenského v Bratislave
3.miesto
Viktor Plačko
Univerzita Komenského v Bratislave
3.miesto
Nina Ratkovská
Stredná škola
4.miesto
Daniel Tóth
Univerzita Komenského v Bratislave
4.miesto
Vanesa Indrová
Univerzita Komenského v Bratislave
5.miesto
Martin Kollár
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
5.miesto
Ema Kollárová
Stredná škola
6.miesto
Július Litvík
Žilinská univerzita v Žiline
6.miesto
Michaela Gažová
Žilinská univerzita v Žiline

Latinsko-americké tance

1.miesto
Artem Oberemok
Ekonomická univerzita v Bratislave
1.miesto
Ema Tomášová
Stredná škola
2.miesto
Jaroslav Ihring
Univerzita Komenského v Bratislave
2.miesto
Natália Varechová
Univerzita Komenského v Bratislave
3.miesto
Marek Klič
Univerzita Komenského v Bratislave
3.miesto
Dominika Belková
Univerzita Komenského v Bratislave
4.miesto
Daniel Tóth
Univerzita Komenského v Bratislave
4.miesto
Vanesa Indrová
Univerzita Komenského v Bratislave
5.miesto
Imrich Rumi
Stredná škola
5.miesto
Katka Bachoríková
Univerzita Komenského v Bratislave
6.miesto
Viktor Plačko
Univerzita Komenského v Bratislave
6.miesto
Nina Ratkovská
Stredná škola

Disco Dance sólo

1.miesto
Rebecca Augustínová
Stredná škola
2.miesto
Andrea Ponechalová
Stredná škola
3.miesto
Laura Šestáková
Univerzita Komenského v Bratislave
4.miesto
Matúš Behan
Univerzita Komenského v Bratislave
5.miesto


6.miesto


Hip Hop sólo

1.miesto
Petra Krbaťová
Technická univerzita v Košiciach
2.miesto
Zuzana Hlaváčová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3.miesto
David Kováč
Ekonomická univerzita v Bratislave
4.miesto
Lucia Gomolová
Univerzita Komenského v Bratislave
5.miesto
Patrik Budáč
Univerzita Komenského v Bratislave
6.miesto
Anastázia Babyncová
Stredná škola

Jazz sólo

1.miesto
Barbora Obložinská
Univerzita Komenského v Bratislave
2.miesto


3.miesto


4.miesto


5.miesto


6.miesto