Výsledky športov

Stolný tenis

dvojhra muži

1.miesto
Adam Brat
Stredná škola
2.miesto
Daniel Oráč
Akadémia Policajného zboru
3.miesto
Martin Truska
Žilinská univerzita v Žiline
4.miesto
Matúš Zelinka
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5.miesto


6.miesto


dvojhra ženy

1.miesto
Nikoleta Puchovanová
Univerzita Komenského v Bratislave
2.miesto
Júlia Dzelinská
Stredná škola
3.miesto
Natália Divinská
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
4.miesto
Lenka Dzurová
Žilinská univerzita v Žiline
5.miesto


6.miesto


štvorhra muži

1.miesto
Adam Brat
Stredná škola
1.miesto
Daniel Oráč
Akadémia Policajného zboru
2.miesto
Samuel Martinka
Stredná škola
2.miesto
Matúš Remeň
Stredná škola
3.miesto
Adam Janík
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3.miesto
Richard Demovič
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
4.miesto
Tomáš Horňak
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4.miesto
Adam Laboš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5.miesto


5.miesto


6.miesto


6.miesto


štvorhra mix

1.miesto
Adam Brat
Stredná škola
1.miesto
Nikoleta Puchovanová
Univerzita Komenského v Bratislave
2.miesto
Matúš Zelinka
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2.miesto
Júlia Dzelinská
Stredná škola
3.miesto
Matej Harabin
Žilinská univerzita v Žiline
3.miesto
Frederika Pisarčíková
Stredná škola
4.miesto
Tomáš Horňak
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4.miesto
Natália Divinská
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
5.miesto


5.miesto


6.miesto


6.miesto