Výsledky športov

Crossfit

Crossfit muži

1.miesto
Jerguš Brečka
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2.miesto
Filip Mitrovič
Univerzita Komenského v Bratislave
3.miesto
Peter Jančík
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
4.miesto


5.miesto


6.miesto


Crossfit ženy

1.miesto
Monika Fainová
Katolícka univerzita v Ružomberku
2.miesto
Veronika Korim
Univerzita Komenského v Bratislave
3.miesto
Linda Valová
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
4.miesto


5.miesto


6.miesto