Výsledky športov

Biatlon

10 km muži

1.miesto
Matej Gregor
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2.miesto
Damián Cesnek
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3.miesto
Viliam Kostelník
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
4.miesto
Lukáš Ottinger
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
5.miesto
Samuel Hubač
Technická univerzita vo Zvolene
6.miesto
Juraj Vološin
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

7,5 km ženy

1.miesto
Alena Kešeľáková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2.miesto
Michaela Hubačová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3.miesto
Stela Šavelová
Ekonomická univerzita v Bratislave
4.miesto
Lucia Šuchová
Stredná škola
5.miesto
Lucia Repková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
6.miesto
Petra Repková
Žilinská univerzita v Žiline