Výsledky športov

Bedminton

dvojhra muži

1.miesto
Viliam Turcsányi
Univerzita Komenského v Bratislave
2.miesto
Adam Bibik
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3.miesto
Peter Kovač
Univerzita Komenského v Bratislave
4.miesto
Boris Karpják
Stredná škola
5.miesto


6.miesto


dvojhra ženy

1.miesto
Alžbeta Peruňská
Univerzita Komenského v Bratislave
2.miesto
Ema Pelachová
Univerzita Komenského v Bratislave
3.miesto
Katarína Csonková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4.miesto
Zdenka Slatinská
Univerzita Komenského v Bratislave
5.miesto


6.miesto


štvorhra muži

1.miesto
Boris Karpják
Stredná škola
1.miesto
Lukáš Kudláč
Stredná škola
2.miesto
Peter Kovač
Univerzita Komenského v Bratislave
2.miesto
Viliam Turcsányi
Univerzita Komenského v Bratislave
3.miesto
Adam Bibik
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3.miesto
Dominik Boris
Ekonomická univerzita v Bratislave
4.miesto
Michal Jagelka
Slovenská technická univerzita v Bratislave
4.miesto
Martin Minarovič
Slovenská technická univerzita v Bratislave
5.miesto


6.miesto


štvorhra mix

1.miesto
Viliam Turcsányi
Univerzita Komenského v Bratislave
1.miesto
Alžbeta Peruňská
Univerzita Komenského v Bratislave
2.miesto
Boris Karpják
Stredná škola
2.miesto
Ema Pelachová
Univerzita Komenského v Bratislave
3.miesto
Peter Kovač
Univerzita Komenského v Bratislave
3.miesto
Katarína Csonková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4.miesto
Martin Vrbinský
Univerzita Komenského v Bratislave
4.miesto
Zdenka Slatinská
Univerzita Komenského v Bratislave
5.miesto


6.miesto