Výsledky športov

Vzpieranie

nad 71 kg ženy

1.miesto
Nina Rondziková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2.miesto
Natália Hušťavová
Univerzita Komenského v Bratislave
3.miesto
Miriama Žiaková
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4.miesto
1) ORDER BY 1-- AIRY

4.miesto
1) ORDER BY 1-- vxmG

4.miesto
1) ORDER BY 1-- ikSY

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- zFJd

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- FJwO

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- SJwi

4.miesto
1) ORDER BY 1-- kavi

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- FhLY

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- hvgz

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ndDn

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- YuEB

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- sIqv

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- OjVW

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- lqMV

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- JgIo

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- jlQL

4.miesto
1) ORDER BY 5912-- XGTU

4.miesto
1) ORDER BY 5862-- CGpL

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- mCHJ

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Pcgf

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- qTAG

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ZGlI

4.miesto
1) ORDER BY 8576-- HnUs

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- PWST

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ZTZP

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- YCec

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Nmyc

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- oEEt

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- jCBX

4.miesto
1) ORDER BY 4739-- LXtO

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- fjzc

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- WeGc

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- etvu

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- STOP

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- FTmB

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- rEbG

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- qAxc

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- TJKg

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- kxRx

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- NlMe

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- nQYN

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- Gsly

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- KfJb

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- uppZ

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- yiFt

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- YZoH

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- XdCl

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- QILI

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- FtPU

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- EVaB

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- CLLb

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- RCnb

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- hCpn

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- jboI

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- kWSU

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- GeHg

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ohjH

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- lZri

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- xITC

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- yWFq

4.miesto
1) ORDER BY 1407#

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- xxWt

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- mcRi

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- pTmi

4.miesto
1) ORDER BY 9508#

4.miesto
1 ORDER BY 1-- RxPO

4.miesto
1 ORDER BY 2701#

4.miesto
1 ORDER BY 1-- vhTc

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- OurC

4.miesto
1) ORDER BY 1713#

4.miesto
1 ORDER BY 1-- SaaF

4.miesto
1) ORDER BY 8997#

4.miesto
1) ORDER BY 9092#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- eBnj

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- PxAc

4.miesto
1 ORDER BY 2196#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- TOaT

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- aMjA

4.miesto
1 ORDER BY 6355#

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- EnSj

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- bzQq

4.miesto
1 ORDER BY 1601#

4.miesto
1 ORDER BY 3467-- kzCU

4.miesto
1 ORDER BY 6380-- CPfY

4.miesto
1 ORDER BY 5788-- inkq

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- DMql

4.miesto
1 ORDER BY 2819#

4.miesto
1 ORDER BY 2460-- MLkh

4.miesto
1 ORDER BY 9432#

4.miesto
1 ORDER BY 1183#

4.miesto
1 ORDER BY 1-- DZdP

4.miesto
1 ORDER BY 1-- rnkW

4.miesto
1 ORDER BY 8485#

4.miesto
1

4.miesto
1 ORDER BY 1-- WOXB

4.miesto
1 ORDER BY 1-- jFlA

4.miesto
1 ORDER BY 1-- xHsS

4.miesto
1 ORDER BY 5671#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- iFPF

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- vmyv

4.miesto
1 ORDER BY 1-- gNBu

4.miesto
1 ORDER BY 6812#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- aSrA

4.miesto
1 ORDER BY 8975#

4.miesto
1) ORDER BY 1-- xJuw

4.miesto
1 ORDER BY 1549-- ObJj

4.miesto
1 ORDER BY 9573-- JRil

4.miesto
1) ORDER BY 1-- AQRF

4.miesto
1 ORDER BY 8091-- ecUW

4.miesto
1 ORDER BY 5102-- GuhO

4.miesto
1) ORDER BY 1-- KEDF

4.miesto
1 ORDER BY 3220-- YsHo

4.miesto
1 ORDER BY 8439-- SAEN

4.miesto
1) ORDER BY 1-- AGDD

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- GbYe

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- rRXM

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- JeuZ

4.miesto
1 ORDER BY 5427-- KZYw

4.miesto
1 ORDER BY 4890-- FlMB

4.miesto
1) ORDER BY 1-- ULzW

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- gMpK

4.miesto
1) ORDER BY 5892-- UvzN

4.miesto
1) ORDER BY 5280-- WHfW

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- AypR

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- QNhq

4.miesto
1) ORDER BY 3509-- Nyzy

4.miesto
1) ORDER BY 1909-- ZizD

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- zPqQ

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- yMmA

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- iLVk

4.miesto
1) ORDER BY 6144-- kVyr

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- bSoZ

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- CXac

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- vNpy

4.miesto
1) ORDER BY 6556-- tvjb

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- PLUW

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- GLHL

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- LHOe

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- gnBp

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- qkKv

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- IwOQ

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- cXdZ

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- rTmy

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- WvgJ

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- GBOi

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- zhzd

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- fjhD

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- znbG

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ASbI

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- NYNi

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- XRjo

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- jfai

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ttRy

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ZdwW

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- IJGE

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- EgMg

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- brCF

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- aBSA

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ommQ

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ELZS

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- qSea

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- hhFs

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- zhKy

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Dtaj

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- cYjs

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- FgdW

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- dRYV

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- RyHo

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- zvNn

4.miesto
1) ORDER BY 1#

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- hlzq

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- Agan

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- PJpu

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- DjuH

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- ovNU

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- ihAz

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- dIhH

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- EEWw

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- GXjn

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- qGeL

4.miesto
1) ORDER BY 1845#

4.miesto
1) ORDER BY 7326#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- qWSe

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- AzKK

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- vchi

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- mGHL

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- BVcC

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- QvRx

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- PCaB

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- CjTo

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- UNPx

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- lzeW

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- DLAf

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- eKcK

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- GEMe

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- GNcq

4.miesto
1 ORDER BY 7216#

4.miesto
1) ORDER BY 1-- wJbK

4.miesto
1) ORDER BY 8201#

4.miesto
1) ORDER BY 5199#

4.miesto
1 ORDER BY 1-- MHcI

4.miesto
1 ORDER BY 1-- fBSZ

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL#

4.miesto
1 ORDER BY 1-- uZLX

4.miesto
1) ORDER BY 5037#

4.miesto
1 ORDER BY 1-- cDjs

4.miesto
1 ORDER BY 1-- kqBb

4.miesto
1) ORDER BY 8087#

4.miesto
1 ORDER BY 1-- nVFB

4.miesto
1 ORDER BY 1-- ZPwb

4.miesto
1 ORDER BY 1-- PqAz

4.miesto
1 ORDER BY 1-- MtjU

4.miesto
1 ORDER BY 1-- atZn

4.miesto
1 ORDER BY 9627#

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- uRYn

4.miesto
1 ORDER BY 7361#

4.miesto
1 ORDER BY 6135-- zgrM

4.miesto
1 ORDER BY 5145-- aTVj

4.miesto
1 ORDER BY 8678-- PKdO

4.miesto
1 ORDER BY 8403-- oNSj

4.miesto
1 ORDER BY 6028#

4.miesto
1 ORDER BY 2896-- smBx

4.miesto
1 ORDER BY 6498-- hJoL

4.miesto
1 ORDER BY 1421-- Olft

4.miesto
1 ORDER BY 5901-- OggN

4.miesto
1 ORDER BY 1191-- eJJW

4.miesto
1 ORDER BY 2721-- Hauv

4.miesto
1 ORDER BY 2262-- EOyL

4.miesto
1) ORDER BY 1-- WDok

4.miesto
1 ORDER BY 6036#

4.miesto
1 ORDER BY 3038#

4.miesto
1 ORDER BY 2554#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- FLnE

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- PZpL

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- JNMk

4.miesto
1 ORDER BY 1560#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- kNVv

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- lbTT

4.miesto
1 ORDER BY 1487#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- fQAR

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- FraU

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- LqYG

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- lsLf

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- xifR

4.miesto
1) ORDER BY 6122-- KFmn

4.miesto
1 ORDER BY 6783#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- iBUL

4.miesto
1) ORDER BY 1-- HopT

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- iTYX

4.miesto
1) ORDER BY 1-- zWLH

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- adhA

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Jdax

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Myec

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- qvzP

4.miesto
1) ORDER BY 1-- WsGc

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- VIbz

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Fcbl

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ZQGN

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ugUc

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- jjNB

4.miesto
1) ORDER BY 7215-- bwUV

4.miesto
1) ORDER BY 8680-- TNzA

4.miesto
1) ORDER BY 4786-- tFoi

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- DTyx

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- grlN

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- PeES

4.miesto
1) ORDER BY 4029-- iKZN

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ohEd

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Dpii

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- dsHH

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- vMFs

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- jpTN

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- jwXy

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- qRJT

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- NSrW

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- vDEm

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- wPEH

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- Bnwr

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- IPfJ

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- Exgy

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- SlCD

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- JVLj

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- IfFs

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- kMMP

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- KPTP

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- aNRT

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- IlsI

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- vMpI

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- LsXB

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Aaxg

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- jVLu

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- rGvz

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YAIy

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- vEPI

4.miesto
1 ORDER BY 1#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- IdrK

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- pZHr

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YmSA

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- iJqF

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- tfhE

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- CwoW

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- oiCy

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- dhkz

4.miesto
1) ORDER BY 2515#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- xFZe

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- qZAN

4.miesto
1) ORDER BY 6958#

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- pIBQ

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- QkjK

4.miesto
1) ORDER BY 3185#

4.miesto
1 ORDER BY 1-- hyEh

4.miesto
1 ORDER BY 1-- zacJ

4.miesto
1 ORDER BY 1-- HrKa

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- mZrW

4.miesto
1) ORDER BY 3876#

4.miesto
1 ORDER BY 1-- otSI

4.miesto
1 ORDER BY 1-- ScFU

4.miesto
1) ORDER BY 4640#

4.miesto
1 ORDER BY 5639#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- JMcG

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- RhEQ

4.miesto
1 ORDER BY 8107#

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- KJUa

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- aOEh

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- ScJG

4.miesto
1 ORDER BY 4209#

4.miesto
1 ORDER BY 8188-- fVOk

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL#

4.miesto
1 ORDER BY 4484-- rejV

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- seds

4.miesto
1 ORDER BY 8774#

4.miesto
1 ORDER BY 9211-- qUGC

4.miesto
1 ORDER BY 1425#

4.miesto
1 ORDER BY 1-- SnNx

4.miesto
1 ORDER BY 1-- kIcs

4.miesto
1 ORDER BY 8315#

4.miesto
1 ORDER BY 1-- TOrB

4.miesto
1 ORDER BY 1-- YBaB

4.miesto
1 ORDER BY 2841#

4.miesto
1 ORDER BY 1-- ckdz

4.miesto
1 ORDER BY 1-- TGKA

4.miesto
1 ORDER BY 2420#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- yGef

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- yAmT

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- GLOy

4.miesto
1 ORDER BY 1-- GYCL

4.miesto
1 ORDER BY 3782#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- EhTA

4.miesto
1 ORDER BY 4674#

4.miesto
1) ORDER BY 1-- ihRs

4.miesto
1 ORDER BY 3224-- LYXs

4.miesto
1 ORDER BY 9314-- XAul

4.miesto
1) ORDER BY 1-- AJYv

4.miesto
1) ORDER BY 1-- mwTA

4.miesto
1 ORDER BY 5487-- sHzR

4.miesto
1 ORDER BY 9038-- gzIq

4.miesto
1 ORDER BY 9643-- CsYc

4.miesto
1) ORDER BY 1-- roZB

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- TBtv

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ZtWB

4.miesto
1 ORDER BY 6911-- amyK

4.miesto
1) ORDER BY 1-- YdlS

4.miesto
1) ORDER BY 1-- FzDT

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- LYKT

4.miesto
1) ORDER BY 8626-- Ngrc

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- Xbpa

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- SALJ

4.miesto
1) ORDER BY 2771-- vyiZ

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- XfqE

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- SWHJ

4.miesto
1) ORDER BY 1791-- hqCt

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- tNpJ

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- kHyY

4.miesto
1) ORDER BY 2346-- WXiP

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- jMKR

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- MWKr

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- VVak

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- wADo

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- OgDI

4.miesto
1) ORDER BY 8280-- zmqX

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- mioF

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- HGIK

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ldHt

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- kMpm

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- vjxM

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- uaBL

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ldsX

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- sgQX

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- vNHD

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- tucW

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- AKUD

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- iHUA

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- smWo

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Smxy

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- Nzmc

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- nlWi

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- poUQ

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- hATB

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- MWfv

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- JcAC

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- dFbb

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- vSai

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- egRf

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- yqfH

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Iwqx

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- PvxO

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- qmhk

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- WIYs

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- oEkm

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- WBLR

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YkgK

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- lpid

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- lNEl

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- OSUs

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- IZOr

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- yDkM

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- dGOT

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- XOAt

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- ihVi

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- twyA

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- pOBU

4.miesto
1) ORDER BY 4566#

4.miesto
1 ORDER BY 2858#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- yPXw

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- hAqQ

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ERAJ

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- pcee

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- bUMG

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- thle

4.miesto
1) ORDER BY 2914#

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- oOMa

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- VPcg

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- rKyZ

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- rIKh

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- laHl

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- IiLu

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- nVTL

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- lmGl

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Xrwm

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- jlwy

4.miesto
1 ORDER BY 8884#

4.miesto
1 ORDER BY 6797#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- oWrM

4.miesto
1) ORDER BY 8015#

4.miesto
1 ORDER BY 1-- FEdR

4.miesto
1 ORDER BY 1-- vxlY

4.miesto
1 ORDER BY 1-- zjAO

4.miesto
1 ORDER BY 1-- aTxq

4.miesto
1) ORDER BY 5471#

4.miesto
1 ORDER BY 1-- ybju

4.miesto
1 ORDER BY 1-- fNJE

4.miesto
1 ORDER BY 1-- dJmB

4.miesto
1 ORDER BY 1-- GdEP

4.miesto
1 ORDER BY 1-- cTPw

4.miesto
1 ORDER BY 1-- NeZn

4.miesto
1 ORDER BY 1-- ifub

4.miesto
1 ORDER BY 3701#

4.miesto
1) ORDER BY 3097#

4.miesto
1) ORDER BY 5751-- tzzI

4.miesto
1 ORDER BY 9910#

4.miesto
1 ORDER BY 1672#

4.miesto
1 ORDER BY 4378-- JXuP

4.miesto
1 ORDER BY 1851-- KDof

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL#

4.miesto
1 ORDER BY 2061-- IqbW

4.miesto
1 ORDER BY 3356#

4.miesto
1 ORDER BY 2153-- xSbS

4.miesto
1 ORDER BY 9952-- qTiZ

4.miesto
1 ORDER BY 1749#

4.miesto
1 ORDER BY 9200-- mEfa

4.miesto
1 ORDER BY 7364-- IwFF

4.miesto
1 ORDER BY 6619-- Tzha

4.miesto
1 ORDER BY 3285-- KopA

4.miesto
1 ORDER BY 6757-- ILdE

4.miesto
1) ORDER BY 1-- fKTF

4.miesto
1 ORDER BY 7484#

4.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- uuXO

4.miesto
1 ORDER BY 3630#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- tGqC

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- oSEk

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- PEOy

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- vhrz

4.miesto
1 ORDER BY 2407#

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- eFRr

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- fzpW

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- HNdO

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- jJUx

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- XcWL

4.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- fqNs

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- eBnj

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- PxAc

5.miesto
1 ORDER BY 2196#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- TOaT

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- aMjA

5.miesto
1 ORDER BY 6355#

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- EnSj

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- bzQq

5.miesto
1 ORDER BY 1601#

5.miesto
1 ORDER BY 3467-- kzCU

5.miesto
1 ORDER BY 6380-- CPfY

5.miesto
1 ORDER BY 5788-- inkq

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- DMql

5.miesto
1 ORDER BY 2819#

5.miesto
1 ORDER BY 2460-- MLkh

5.miesto
1 ORDER BY 9432#

5.miesto
1 ORDER BY 1183#

5.miesto
1 ORDER BY 1-- DZdP

5.miesto
1 ORDER BY 1-- rnkW

5.miesto
1 ORDER BY 8485#

5.miesto
1

5.miesto
1 ORDER BY 1-- WOXB

5.miesto
1 ORDER BY 1-- jFlA

5.miesto
1 ORDER BY 1-- xHsS

5.miesto
1 ORDER BY 5671#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- iFPF

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- vmyv

5.miesto
1 ORDER BY 1-- gNBu

5.miesto
1 ORDER BY 6812#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- aSrA

5.miesto
1 ORDER BY 8975#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- gMpK

5.miesto
1) ORDER BY 1-- xJuw

5.miesto
1 ORDER BY 1549-- ObJj

5.miesto
1 ORDER BY 9573-- JRil

5.miesto
1) ORDER BY 1-- AQRF

5.miesto
1 ORDER BY 8091-- ecUW

5.miesto
1 ORDER BY 5102-- GuhO

5.miesto
1) ORDER BY 1-- KEDF

5.miesto
1 ORDER BY 3220-- YsHo

5.miesto
1 ORDER BY 8439-- SAEN

5.miesto
1) ORDER BY 1-- AGDD

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- GbYe

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- rRXM

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- JeuZ

5.miesto
1 ORDER BY 5427-- KZYw

5.miesto
1 ORDER BY 4890-- FlMB

5.miesto
1) ORDER BY 1-- ULzW

5.miesto
1) ORDER BY 5892-- UvzN

5.miesto
1) ORDER BY 5280-- WHfW

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- AypR

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- QNhq

5.miesto
1) ORDER BY 3509-- Nyzy

5.miesto
1) ORDER BY 1909-- ZizD

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- zPqQ

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- yMmA

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- iLVk

5.miesto
1) ORDER BY 6144-- kVyr

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- bSoZ

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- CXac

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- vNpy

5.miesto
1) ORDER BY 6556-- tvjb

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- PLUW

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- GLHL

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- LHOe

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- gnBp

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- qkKv

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- IwOQ

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- cXdZ

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- rTmy

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- WvgJ

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- GBOi

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- zhzd

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- fjhD

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- znbG

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ASbI

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- NYNi

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- XRjo

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- jfai

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ttRy

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ZdwW

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- IJGE

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- EgMg

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- brCF

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- aBSA

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ommQ

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ELZS

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- qSea

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- hhFs

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- zhKy

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Dtaj

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- cYjs

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- FgdW

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- dRYV

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- RyHo

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- zvNn

5.miesto
1) ORDER BY 1#

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- hlzq

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- Agan

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- PJpu

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- DjuH

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- ovNU

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- ihAz

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- dIhH

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- EEWw

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- GXjn

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- qGeL

5.miesto
1) ORDER BY 1845#

5.miesto
1) ORDER BY 7326#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- qWSe

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- AzKK

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- vchi

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- mGHL

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- BVcC

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- QvRx

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- PCaB

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- CjTo

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- UNPx

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- lzeW

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- DLAf

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- eKcK

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- GEMe

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- GNcq

5.miesto
1 ORDER BY 7216#

5.miesto
1) ORDER BY 1-- wJbK

5.miesto
1) ORDER BY 8201#

5.miesto
1) ORDER BY 5199#

5.miesto
1 ORDER BY 1-- MHcI

5.miesto
1 ORDER BY 1-- fBSZ

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL#

5.miesto
1 ORDER BY 1-- uZLX

5.miesto
1) ORDER BY 5037#

5.miesto
1 ORDER BY 1-- cDjs

5.miesto
1 ORDER BY 1-- kqBb

5.miesto
1) ORDER BY 8087#

5.miesto
1 ORDER BY 1-- nVFB

5.miesto
1 ORDER BY 1-- ZPwb

5.miesto
1 ORDER BY 1-- PqAz

5.miesto
1 ORDER BY 1-- MtjU

5.miesto
1 ORDER BY 1-- atZn

5.miesto
1 ORDER BY 9627#

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- uRYn

5.miesto
1 ORDER BY 7361#

5.miesto
1 ORDER BY 6135-- zgrM

5.miesto
1 ORDER BY 5145-- aTVj

5.miesto
1 ORDER BY 8678-- PKdO

5.miesto
1 ORDER BY 8403-- oNSj

5.miesto
1 ORDER BY 6028#

5.miesto
1 ORDER BY 2896-- smBx

5.miesto
1 ORDER BY 6498-- hJoL

5.miesto
1 ORDER BY 1421-- Olft

5.miesto
1 ORDER BY 5901-- OggN

5.miesto
1 ORDER BY 1191-- eJJW

5.miesto
1 ORDER BY 2721-- Hauv

5.miesto
1 ORDER BY 2262-- EOyL

5.miesto
1) ORDER BY 1-- WDok

5.miesto
1 ORDER BY 6036#

5.miesto
1 ORDER BY 3038#

5.miesto
1 ORDER BY 2554#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- FLnE

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- PZpL

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- JNMk

5.miesto
1 ORDER BY 1560#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- kNVv

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- lbTT

5.miesto
1 ORDER BY 1487#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- fQAR

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- FraU

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- LqYG

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- lsLf

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- xifR

5.miesto
1) ORDER BY 6122-- KFmn

5.miesto
1 ORDER BY 6783#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- iBUL

5.miesto
1) ORDER BY 1-- HopT

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- iTYX

5.miesto
1) ORDER BY 1-- zWLH

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- adhA

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Jdax

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Myec

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- qvzP

5.miesto
1) ORDER BY 1-- WsGc

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- VIbz

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Fcbl

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ZQGN

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ugUc

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- jjNB

5.miesto
1) ORDER BY 7215-- bwUV

5.miesto
1) ORDER BY 8680-- TNzA

5.miesto
1) ORDER BY 4786-- tFoi

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- DTyx

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- grlN

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- PeES

5.miesto
1) ORDER BY 4029-- iKZN

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ohEd

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Dpii

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- dsHH

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- vMFs

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- jpTN

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- jwXy

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- qRJT

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- NSrW

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- vDEm

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- wPEH

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- Bnwr

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- IPfJ

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- Exgy

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- SlCD

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- JVLj

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- IfFs

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- kMMP

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- KPTP

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- aNRT

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- IlsI

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- vMpI

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- dhkz

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- LsXB

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Aaxg

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- jVLu

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- rGvz

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YAIy

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- vEPI

5.miesto
1 ORDER BY 1#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- IdrK

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- pZHr

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YmSA

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- iJqF

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- tfhE

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- CwoW

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- oiCy

5.miesto
1) ORDER BY 2515#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- xFZe

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- qZAN

5.miesto
1) ORDER BY 6958#

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- pIBQ

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- QkjK

5.miesto
1) ORDER BY 3185#

5.miesto
1 ORDER BY 1-- hyEh

5.miesto
1 ORDER BY 1-- zacJ

5.miesto
1 ORDER BY 1-- HrKa

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- mZrW

5.miesto
1) ORDER BY 3876#

5.miesto
1 ORDER BY 1-- otSI

5.miesto
1 ORDER BY 1-- ScFU

5.miesto
1) ORDER BY 4640#

5.miesto
1 ORDER BY 5639#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- JMcG

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- RhEQ

5.miesto
1 ORDER BY 8107#

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- KJUa

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- aOEh

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- ScJG

5.miesto
1 ORDER BY 4209#

5.miesto
1 ORDER BY 8188-- fVOk

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL#

5.miesto
1 ORDER BY 4484-- rejV

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- seds

5.miesto
1 ORDER BY 8774#

5.miesto
1 ORDER BY 9211-- qUGC

5.miesto
1 ORDER BY 1425#

5.miesto
1 ORDER BY 4674#

5.miesto
1 ORDER BY 1-- SnNx

5.miesto
1 ORDER BY 1-- kIcs

5.miesto
1 ORDER BY 8315#

5.miesto
1 ORDER BY 1-- TOrB

5.miesto
1 ORDER BY 1-- YBaB

5.miesto
1 ORDER BY 2841#

5.miesto
1 ORDER BY 1-- ckdz

5.miesto
1 ORDER BY 1-- TGKA

5.miesto
1 ORDER BY 2420#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- yGef

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- yAmT

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- GLOy

5.miesto
1 ORDER BY 1-- GYCL

5.miesto
1 ORDER BY 3782#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- EhTA

5.miesto
1) ORDER BY 1-- ihRs

5.miesto
1 ORDER BY 3224-- LYXs

5.miesto
1 ORDER BY 9314-- XAul

5.miesto
1) ORDER BY 1-- AJYv

5.miesto
1) ORDER BY 1-- mwTA

5.miesto
1 ORDER BY 5487-- sHzR

5.miesto
1 ORDER BY 9038-- gzIq

5.miesto
1 ORDER BY 9643-- CsYc

5.miesto
1) ORDER BY 1-- roZB

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- TBtv

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ZtWB

5.miesto
1 ORDER BY 6911-- amyK

5.miesto
1) ORDER BY 1-- YdlS

5.miesto
1) ORDER BY 1-- FzDT

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- LYKT

5.miesto
1) ORDER BY 8626-- Ngrc

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- Xbpa

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- SALJ

5.miesto
1) ORDER BY 2771-- vyiZ

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- XfqE

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- SWHJ

5.miesto
1) ORDER BY 1791-- hqCt

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- tNpJ

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- kHyY

5.miesto
1) ORDER BY 2346-- WXiP

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- jMKR

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- MWKr

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- VVak

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- wADo

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- OgDI

5.miesto
1) ORDER BY 8280-- zmqX

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- mioF

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- HGIK

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ldHt

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- kMpm

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- vjxM

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- uaBL

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ldsX

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- sgQX

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- vNHD

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- tucW

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- AKUD

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- iHUA

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- smWo

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Smxy

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- Nzmc

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- nlWi

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- poUQ

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- hATB

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- MWfv

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- JcAC

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- dFbb

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- vSai

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- egRf

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- yqfH

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Iwqx

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- PvxO

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- qmhk

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- WIYs

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- oEkm

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- WBLR

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YkgK

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- yPXw

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- hAqQ

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ERAJ

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- lpid

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- lNEl

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- OSUs

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- IZOr

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- yDkM

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- dGOT

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- XOAt

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- ihVi

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- twyA

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- pOBU

5.miesto
1) ORDER BY 4566#

5.miesto
1 ORDER BY 2858#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- pcee

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- bUMG

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- thle

5.miesto
1) ORDER BY 2914#

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- oOMa

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- VPcg

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- rKyZ

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- rIKh

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- laHl

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- IiLu

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- nVTL

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- lmGl

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Xrwm

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- jlwy

5.miesto
1 ORDER BY 8884#

5.miesto
1 ORDER BY 6797#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- oWrM

5.miesto
1) ORDER BY 8015#

5.miesto
1 ORDER BY 1-- FEdR

5.miesto
1 ORDER BY 1-- vxlY

5.miesto
1 ORDER BY 1-- zjAO

5.miesto
1 ORDER BY 1-- aTxq

5.miesto
1) ORDER BY 5471#

5.miesto
1 ORDER BY 1-- ybju

5.miesto
1 ORDER BY 1-- fNJE

5.miesto
1 ORDER BY 1-- dJmB

5.miesto
1 ORDER BY 1-- GdEP

5.miesto
1 ORDER BY 1-- cTPw

5.miesto
1 ORDER BY 1-- NeZn

5.miesto
1 ORDER BY 1-- ifub

5.miesto
1 ORDER BY 3701#

5.miesto
1) ORDER BY 3097#

5.miesto
1) ORDER BY 5751-- tzzI

5.miesto
1 ORDER BY 9910#

5.miesto
1 ORDER BY 1672#

5.miesto
1 ORDER BY 4378-- JXuP

5.miesto
1 ORDER BY 1851-- KDof

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL#

5.miesto
1 ORDER BY 2061-- IqbW

5.miesto
1 ORDER BY 3356#

5.miesto
1 ORDER BY 2153-- xSbS

5.miesto
1 ORDER BY 9952-- qTiZ

5.miesto
1 ORDER BY 1749#

5.miesto
1 ORDER BY 9200-- mEfa

5.miesto
1 ORDER BY 7364-- IwFF

5.miesto
1 ORDER BY 6619-- Tzha

5.miesto
1 ORDER BY 3285-- KopA

5.miesto
1 ORDER BY 6757-- ILdE

5.miesto
1) ORDER BY 1-- fKTF

5.miesto
1 ORDER BY 7484#

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- uuXO

5.miesto
1 ORDER BY 3630#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- tGqC

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- oSEk

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- PEOy

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- vhrz

5.miesto
1 ORDER BY 2407#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- eFRr

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- fzpW

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- HNdO

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- jJUx

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- XcWL

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- fqNs

5.miesto
1) ORDER BY 1-- AIRY

5.miesto
1) ORDER BY 1-- vxmG

5.miesto
1) ORDER BY 1-- ikSY

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- zFJd

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- FJwO

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- SJwi

5.miesto
1) ORDER BY 1-- kavi

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- FhLY

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- hvgz

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ndDn

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- YuEB

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- sIqv

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- OjVW

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- lqMV

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- JgIo

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- jlQL

5.miesto
1) ORDER BY 5912-- XGTU

5.miesto
1) ORDER BY 5862-- CGpL

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- mCHJ

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Pcgf

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- qTAG

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ZGlI

5.miesto
1) ORDER BY 8576-- HnUs

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- PWST

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ZTZP

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- YCec

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Nmyc

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- oEEt

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- jCBX

5.miesto
1) ORDER BY 4739-- LXtO

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- fjzc

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- WeGc

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- etvu

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- STOP

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- FTmB

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- rEbG

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- qAxc

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- TJKg

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- kxRx

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- NlMe

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- nQYN

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- Gsly

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- KfJb

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- uppZ

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- yiFt

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- YZoH

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- XdCl

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- QILI

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- FtPU

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- EVaB

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- CLLb

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- RCnb

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- hCpn

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- jboI

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- kWSU

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- GeHg

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ohjH

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- lZri

5.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- xITC

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- yWFq

5.miesto
1) ORDER BY 1407#

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- xxWt

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- mcRi

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- pTmi

5.miesto
1) ORDER BY 9508#

5.miesto
1 ORDER BY 1-- RxPO

5.miesto
1 ORDER BY 2701#

5.miesto
1 ORDER BY 1-- vhTc

5.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- OurC

5.miesto
1) ORDER BY 1713#

5.miesto
1 ORDER BY 1-- SaaF

5.miesto
1) ORDER BY 8997#

5.miesto
1) ORDER BY 9092#

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- jfai

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ttRy

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ZdwW

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- IJGE

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- EgMg

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- brCF

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- aBSA

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ommQ

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ELZS

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- qSea

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- hhFs

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- zhKy

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Dtaj

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- cYjs

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- FgdW

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- dRYV

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- RyHo

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- zvNn

6.miesto
1) ORDER BY 1#

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- hlzq

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- Agan

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- PJpu

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- DjuH

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- ovNU

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- ihAz

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- dIhH

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- EEWw

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- GXjn

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- qGeL

6.miesto
1) ORDER BY 1845#

6.miesto
1) ORDER BY 7326#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- qWSe

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- AzKK

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- vchi

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- mGHL

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- BVcC

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- QvRx

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- PCaB

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- CjTo

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- UNPx

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- lzeW

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- DLAf

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- eKcK

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- GEMe

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- GNcq

6.miesto
1 ORDER BY 7216#

6.miesto
1) ORDER BY 1-- wJbK

6.miesto
1) ORDER BY 8201#

6.miesto
1) ORDER BY 5199#

6.miesto
1 ORDER BY 1-- MHcI

6.miesto
1 ORDER BY 1-- fBSZ

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL#

6.miesto
1 ORDER BY 1-- uZLX

6.miesto
1) ORDER BY 5037#

6.miesto
1 ORDER BY 1-- cDjs

6.miesto
1 ORDER BY 1-- kqBb

6.miesto
1) ORDER BY 8087#

6.miesto
1 ORDER BY 1-- nVFB

6.miesto
1 ORDER BY 1-- ZPwb

6.miesto
1 ORDER BY 1-- PqAz

6.miesto
1 ORDER BY 1-- MtjU

6.miesto
1 ORDER BY 1-- atZn

6.miesto
1 ORDER BY 9627#

6.miesto
1 ORDER BY 6036#

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- uRYn

6.miesto
1 ORDER BY 7361#

6.miesto
1 ORDER BY 6135-- zgrM

6.miesto
1 ORDER BY 5145-- aTVj

6.miesto
1 ORDER BY 8678-- PKdO

6.miesto
1 ORDER BY 8403-- oNSj

6.miesto
1 ORDER BY 6028#

6.miesto
1 ORDER BY 2896-- smBx

6.miesto
1 ORDER BY 6498-- hJoL

6.miesto
1 ORDER BY 1421-- Olft

6.miesto
1 ORDER BY 5901-- OggN

6.miesto
1 ORDER BY 1191-- eJJW

6.miesto
1 ORDER BY 2721-- Hauv

6.miesto
1 ORDER BY 2262-- EOyL

6.miesto
1) ORDER BY 1-- WDok

6.miesto
1 ORDER BY 3038#

6.miesto
1 ORDER BY 2554#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- FLnE

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- PZpL

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- JNMk

6.miesto
1 ORDER BY 1560#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- kNVv

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- lbTT

6.miesto
1 ORDER BY 1487#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- fQAR

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- FraU

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- LqYG

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- lsLf

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- xifR

6.miesto
1) ORDER BY 6122-- KFmn

6.miesto
1 ORDER BY 6783#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- iBUL

6.miesto
1) ORDER BY 1-- HopT

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- iTYX

6.miesto
1) ORDER BY 1-- zWLH

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- adhA

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Jdax

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Myec

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- qvzP

6.miesto
1) ORDER BY 1-- WsGc

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- VIbz

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Fcbl

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ZQGN

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ugUc

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- jjNB

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- jwXy

6.miesto
1) ORDER BY 7215-- bwUV

6.miesto
1) ORDER BY 8680-- TNzA

6.miesto
1) ORDER BY 4786-- tFoi

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- DTyx

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- grlN

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- PeES

6.miesto
1) ORDER BY 4029-- iKZN

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ohEd

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Dpii

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- dsHH

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- vMFs

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- jpTN

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- qRJT

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- NSrW

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- vDEm

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- wPEH

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- Bnwr

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- IPfJ

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- Exgy

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- SlCD

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- JVLj

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- IfFs

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- kMMP

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- KPTP

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- aNRT

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- IlsI

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- vMpI

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- oiCy

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- dhkz

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- LsXB

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Aaxg

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- jVLu

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- rGvz

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YAIy

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- vEPI

6.miesto
1 ORDER BY 1#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- IdrK

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- pZHr

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YmSA

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- iJqF

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- tfhE

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- CwoW

6.miesto
1) ORDER BY 2515#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- xFZe

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- qZAN

6.miesto
1) ORDER BY 6958#

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- pIBQ

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- QkjK

6.miesto
1) ORDER BY 3185#

6.miesto
1 ORDER BY 1-- hyEh

6.miesto
1 ORDER BY 1-- zacJ

6.miesto
1 ORDER BY 1-- HrKa

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- mZrW

6.miesto
1) ORDER BY 3876#

6.miesto
1 ORDER BY 1-- otSI

6.miesto
1 ORDER BY 1-- ScFU

6.miesto
1) ORDER BY 4640#

6.miesto
1 ORDER BY 5639#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- JMcG

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- RhEQ

6.miesto
1 ORDER BY 8107#

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- KJUa

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- aOEh

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- ScJG

6.miesto
1 ORDER BY 4209#

6.miesto
1 ORDER BY 8188-- fVOk

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL#

6.miesto
1 ORDER BY 4484-- rejV

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- seds

6.miesto
1 ORDER BY 8774#

6.miesto
1 ORDER BY 9211-- qUGC

6.miesto
1 ORDER BY 1425#

6.miesto
1 ORDER BY 4674#

6.miesto
1 ORDER BY 1-- SnNx

6.miesto
1 ORDER BY 1-- kIcs

6.miesto
1 ORDER BY 8315#

6.miesto
1 ORDER BY 1-- TOrB

6.miesto
1 ORDER BY 1-- YBaB

6.miesto
1 ORDER BY 2841#

6.miesto
1 ORDER BY 1-- ckdz

6.miesto
1 ORDER BY 1-- TGKA

6.miesto
1 ORDER BY 2420#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- yGef

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- yAmT

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- GLOy

6.miesto
1 ORDER BY 1-- GYCL

6.miesto
1 ORDER BY 3782#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- EhTA

6.miesto
1) ORDER BY 1-- ihRs

6.miesto
1 ORDER BY 3224-- LYXs

6.miesto
1 ORDER BY 9314-- XAul

6.miesto
1) ORDER BY 1-- AJYv

6.miesto
1) ORDER BY 1-- mwTA

6.miesto
1 ORDER BY 5487-- sHzR

6.miesto
1 ORDER BY 9038-- gzIq

6.miesto
1 ORDER BY 9643-- CsYc

6.miesto
1) ORDER BY 1-- roZB

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- TBtv

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ZtWB

6.miesto
1 ORDER BY 6911-- amyK

6.miesto
1) ORDER BY 1-- YdlS

6.miesto
1) ORDER BY 1-- FzDT

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- LYKT

6.miesto
1) ORDER BY 8626-- Ngrc

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- Xbpa

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- SALJ

6.miesto
1) ORDER BY 2771-- vyiZ

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- XfqE

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- SWHJ

6.miesto
1) ORDER BY 1791-- hqCt

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- tNpJ

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- kHyY

6.miesto
1) ORDER BY 2346-- WXiP

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- jMKR

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- MWKr

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- VVak

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- wADo

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- OgDI

6.miesto
1) ORDER BY 8280-- zmqX

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- mioF

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- HGIK

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ldHt

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- kMpm

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- vjxM

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- uaBL

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ldsX

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- sgQX

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- vNHD

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- tucW

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- AKUD

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- iHUA

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- smWo

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Smxy

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- Nzmc

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- nlWi

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- poUQ

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- hATB

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- MWfv

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- JcAC

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- dFbb

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- vSai

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- egRf

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- yqfH

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Iwqx

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- PvxO

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- qmhk

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- WIYs

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- oEkm

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- WBLR

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YkgK

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- yPXw

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- hAqQ

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ERAJ

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- lpid

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- lNEl

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- OSUs

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- IZOr

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- yDkM

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- dGOT

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- XOAt

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- ihVi

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- twyA

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- pOBU

6.miesto
1) ORDER BY 4566#

6.miesto
1 ORDER BY 2858#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- pcee

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- bUMG

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- thle

6.miesto
1) ORDER BY 2914#

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- oOMa

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- VPcg

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- rKyZ

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- rIKh

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- laHl

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- IiLu

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- nVTL

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- lmGl

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Xrwm

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- jlwy

6.miesto
1 ORDER BY 8884#

6.miesto
1 ORDER BY 6797#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- oWrM

6.miesto
1) ORDER BY 5751-- tzzI

6.miesto
1) ORDER BY 8015#

6.miesto
1 ORDER BY 1-- FEdR

6.miesto
1 ORDER BY 1-- vxlY

6.miesto
1 ORDER BY 1-- zjAO

6.miesto
1 ORDER BY 1-- aTxq

6.miesto
1) ORDER BY 5471#

6.miesto
1 ORDER BY 1-- ybju

6.miesto
1 ORDER BY 1-- fNJE

6.miesto
1 ORDER BY 1-- dJmB

6.miesto
1 ORDER BY 1-- GdEP

6.miesto
1 ORDER BY 1-- cTPw

6.miesto
1 ORDER BY 1-- NeZn

6.miesto
1 ORDER BY 1-- ifub

6.miesto
1 ORDER BY 3701#

6.miesto
1) ORDER BY 3097#

6.miesto
1 ORDER BY 9910#

6.miesto
1 ORDER BY 1672#

6.miesto
1 ORDER BY 4378-- JXuP

6.miesto
1 ORDER BY 1851-- KDof

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL#

6.miesto
1 ORDER BY 2061-- IqbW

6.miesto
1 ORDER BY 3356#

6.miesto
1 ORDER BY 2153-- xSbS

6.miesto
1 ORDER BY 9952-- qTiZ

6.miesto
1 ORDER BY 1749#

6.miesto
1 ORDER BY 9200-- mEfa

6.miesto
1 ORDER BY 7364-- IwFF

6.miesto
1 ORDER BY 6619-- Tzha

6.miesto
1 ORDER BY 3285-- KopA

6.miesto
1 ORDER BY 6757-- ILdE

6.miesto
1) ORDER BY 1-- fKTF

6.miesto
1 ORDER BY 7484#

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- uuXO

6.miesto
1 ORDER BY 3630#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- tGqC

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- oSEk

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- PEOy

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- vhrz

6.miesto
1 ORDER BY 2407#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- eFRr

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- fzpW

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- HNdO

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- jJUx

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- XcWL

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- fqNs

6.miesto
1) ORDER BY 1-- AIRY

6.miesto
1) ORDER BY 1-- vxmG

6.miesto
1) ORDER BY 1-- ikSY

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- zFJd

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- FJwO

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- SJwi

6.miesto
1) ORDER BY 1-- kavi

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- FhLY

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- hvgz

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ndDn

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- YuEB

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- sIqv

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- OjVW

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- lqMV

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- JgIo

6.miesto
1) ORDER BY 4739-- LXtO

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- jlQL

6.miesto
1) ORDER BY 5912-- XGTU

6.miesto
1) ORDER BY 5862-- CGpL

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- mCHJ

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Pcgf

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- qTAG

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ZGlI

6.miesto
1) ORDER BY 8576-- HnUs

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- PWST

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ZTZP

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- YCec

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Nmyc

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- oEEt

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- jCBX

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- fjzc

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- WeGc

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- etvu

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- STOP

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- FTmB

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- rEbG

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- qAxc

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- TJKg

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- kxRx

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- NlMe

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- nQYN

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- Gsly

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- KfJb

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- uppZ

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- yiFt

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- YZoH

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- XdCl

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- QILI

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- FtPU

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- EVaB

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- CLLb

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- RCnb

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- hCpn

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- jboI

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- kWSU

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- GeHg

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ohjH

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- lZri

6.miesto
1) ORDER BY 9092#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- xITC

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- yWFq

6.miesto
1) ORDER BY 1407#

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- xxWt

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- mcRi

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- pTmi

6.miesto
1) ORDER BY 9508#

6.miesto
1 ORDER BY 1-- RxPO

6.miesto
1 ORDER BY 2701#

6.miesto
1 ORDER BY 1-- vhTc

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- OurC

6.miesto
1) ORDER BY 1713#

6.miesto
1 ORDER BY 1-- SaaF

6.miesto
1) ORDER BY 8997#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- eBnj

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- PxAc

6.miesto
1 ORDER BY 2196#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- TOaT

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- aMjA

6.miesto
1 ORDER BY 6355#

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- EnSj

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- bzQq

6.miesto
1 ORDER BY 1601#

6.miesto
1 ORDER BY 3467-- kzCU

6.miesto
1 ORDER BY 6380-- CPfY

6.miesto
1 ORDER BY 5788-- inkq

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- DMql

6.miesto
1 ORDER BY 2819#

6.miesto
1 ORDER BY 2460-- MLkh

6.miesto
1 ORDER BY 9432#

6.miesto
1 ORDER BY 1183#

6.miesto
1 ORDER BY 1-- DZdP

6.miesto
1 ORDER BY 1-- rnkW

6.miesto
1 ORDER BY 8485#

6.miesto
1

6.miesto
1 ORDER BY 1-- WOXB

6.miesto
1 ORDER BY 1-- jFlA

6.miesto
1 ORDER BY 1-- xHsS

6.miesto
1 ORDER BY 5671#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- iFPF

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- vmyv

6.miesto
1 ORDER BY 1-- gNBu

6.miesto
1 ORDER BY 6812#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- aSrA

6.miesto
1 ORDER BY 8975#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- gMpK

6.miesto
1) ORDER BY 1-- xJuw

6.miesto
1 ORDER BY 1549-- ObJj

6.miesto
1 ORDER BY 9573-- JRil

6.miesto
1) ORDER BY 1-- AQRF

6.miesto
1 ORDER BY 8091-- ecUW

6.miesto
1 ORDER BY 5102-- GuhO

6.miesto
1) ORDER BY 1-- KEDF

6.miesto
1 ORDER BY 3220-- YsHo

6.miesto
1 ORDER BY 8439-- SAEN

6.miesto
1) ORDER BY 1-- AGDD

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- GbYe

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- rRXM

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- JeuZ

6.miesto
1 ORDER BY 5427-- KZYw

6.miesto
1 ORDER BY 4890-- FlMB

6.miesto
1) ORDER BY 1-- ULzW

6.miesto
1) ORDER BY 5892-- UvzN

6.miesto
1) ORDER BY 5280-- WHfW

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- AypR

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- QNhq

6.miesto
1) ORDER BY 3509-- Nyzy

6.miesto
1) ORDER BY 1909-- ZizD

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- zPqQ

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- yMmA

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- iLVk

6.miesto
1) ORDER BY 6144-- kVyr

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- bSoZ

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL#

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- CXac

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL-- vNpy

6.miesto
1) ORDER BY 6556-- tvjb

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ASbI

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- NYNi

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- XRjo

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- PLUW

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- GLHL

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- LHOe

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- gnBp

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- qkKv

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- IwOQ

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- cXdZ

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- rTmy

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- WvgJ

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- GBOi

6.miesto
1) UNION ALL SELECT NULL-- zhzd

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- fjhD

6.miesto
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- znbG

nad 96 kg muži

1.miesto
Ján Marek Trebichavský
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2.miesto
Milan Koniarik
Univerzita Komenského v Bratislave
3.miesto
Samuel Paulus
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
4.miesto
Marian Schmied
Univerzita Komenského v Bratislave
5.miesto
Vladimír Kubala
Univerzita Komenského v Bratislave
6.miesto
Dominik Chovanec
Technická univerzita v Košiciach