Výsledky športov

Bežecké lyžovanie

Voľná technika muži

1.miesto
Denis Tilesch
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2.miesto
Ján Mikuš
Univerzita Komenského v Bratislave
3.miesto
Martin Čillík
Univerzita Komenského v Bratislave
4.miesto
Mário Košút
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5.miesto
Marko Havran
Stredná škola
6.miesto
Marko Grnáč
Univerzita Komenského v Bratislave

Voľná technika ženy

1.miesto
Kristína Sivoková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2.miesto
Mária Danielová
Prešovská univerzita v Prešove
3.miesto
Veronika Holmiková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
4.miesto
Stela Šavelová
Ekonomická univerzita v Bratislave
5.miesto
Lucia Repková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
6.miesto
Michaela Maxová
Univerzita Komenského v Bratislave

Klasická technika muži

1.miesto
Ján Mikuš
Univerzita Komenského v Bratislave
2.miesto
Denis Tilesch
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3.miesto

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
4.miesto
Marko Havran
Stredná škola
5.miesto
Martin Čillík
Univerzita Komenského v Bratislave
6.miesto
Juraj Michalička
Univerzita Komenského v Bratislave

Klasická technika ženy

1.miesto
Kristína Sivoková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2.miesto
Mária Danielová
Prešovská univerzita v Prešove
3.miesto
Lucia Repková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
4.miesto
Michaela Maxová
Univerzita Komenského v Bratislave
5.miesto
Lucia Matušková
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
6.miesto
Zuzana Michaličková
Žilinská univerzita v Žiline